افتخارات

از مهمترین افتخارات شرکت تولید، بسته‌بندی و فراوری محصولات روغن گهر آبادان، این است که در زمینه مدیریت پسماند و ارائه خدمات دفع اصولی و امحا پسماند مطابق قوانین و مقررات در کشور فعالیت می نماید و خود را بر ارائه خدمات پردازش و امحا پسماند های هیدروکربنی معطوف نموده است ؛ 

علیرغم موفقیت ها در مدیریت پسماند، گهر آبادان به عنوان یک شرکت تولیدی و خدماتی، گواهینامه ها، تقدیر نامه ها و تاییدیه های مختلفی اخذ نموده که به برخی از آنها در ادامه اشاره شده است:

لوح تقدیر محیط زیست استان لرستان (مدیریت پسماند صنعتی)

 

گواهی ISO 9001-2008 شرکت گهر آبادان (مدیریت پسماند صنعتی)

 

گواهی ISO 10002-2004 شرکت گهر آبادان (مدیریت پسماند صنعتی)

 

صادر کننده نمونه استان لرستان در سال ۱۳۹۵ شرکت گهر آبادان

 

لوح تقدید صادر کننده نمونه استان لرستان شرکت گهر آبادان 

 

صادرکننده نمونه استان لرستان در سال ۱۳۹۴ شرکت گهر آبادان 

 

صادر کننده نمونه استان لرستان در سال ۱۳۹۳ شرکت گهر آبادان

 

کارآفرین نمونه استان لرستان شرکت گهر آبادان 

 

کارفرمای نمونه استان لرستان شرکت گهر آبادان 

 

لوح تقدیر از تامین اجتماعی شرکت گهر آبادان 

 

لوح تقدیر از بانک توسعه صادرات ایران شرکت گهر آبادان (مدیریت پسماند صنعتی)

 

لوح تقدیر از بیمه ایران شرکت گهر آبادان 

 

لوح تقدیر ISO 9001-2008 شرکت گهر آبادان 

 

گواهی IGWMA شرکت گهر آبادان

 

گواهی IGWMA شرکت گهر آبادان