پروانه بهره برداری

شرکت پترو پالایش گهر لرستان (گهر آبادان سابق)، در سال ۱۳۸۴ با احداث یک مینی پالایشگاه به منظور هدف تصفیه و بازیافت روغن سوخته در شهرک صنعتی درود لرستان، فعالیت خود را آغاز نمود و با پی بردن به این امر مهم که زیرساخت‌های مناسب و کافی برای مدیریت اصولی پسماندها و ارائه خدمات دفع اصولی پسماند مطابق قوانین و مقررات در کشور وجود ندارد، تمرکز خود را بر ارائه خدمات پردازش و امحا پسماندهای هیدروکربنی معطوف نمود؛ و با تامین و تکمیل تجهیزات و امکانات مورد نیاز، مجوز ارائه خدمات محیط زیستی پردازش پسماندهای هیدروکربنی را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نمود. تصویر پروانه بهره‌برداری این شرکت در ادامه آمده است.
پروانه بهره برداری صفحه نخست

پروانه بهره برداری صفحه دوم