گواهی حسن انجام کار

شرکت گهر آبادان که معتمد محیط زیست در زمینه پردازش پسماندهای هیدروکربنی و شیمیایی می باشد، حسب نیاز پس از اتمام پروژه های خدمات پردازش پسماند شرکت متقاضی، گواهی حسن انجام کار ذریافت می نماید.

در ادامه نمونه ای از این گواهی ها آمده است.

bistoun2

گواهی حسن انجام کار خدمات پردازش پسماند شرکت پتروشیمی بیستون کرمانشاه