خدمات

مدیریت پسماند

در خصوص تصفیه، پردازش و امحاء ضایعات هیدروکربنی، موارد زیر در انتخاب روش و نوع فرایند نقش بسزایی دارد:
 خواص فیزیکی
 ترکیبات مولکولی
 چگالی
 گرانروی
 اشتعال‌پذیری
 پی اچ
 میزان آب
 میزان خاکستر
 میزان ذرات معلق
 حضور ترکیبات اکسیژنه، سولفوره و نیتروژنه
 حضور مشتقات فلزی

بطور کلی راهکارهایی که تقریبا به ترتیب اولویت برای مدیریت پسماندها توصیه می‌شوند عبارتند از:
 کنترل کمی و کیفی در محل
 بازیافت در محل
 بازچرخانی در محل
 تصفیه فیزیکی و بازیافت
 تصفیه بیولوژیکی و بازیافت
 تصفیه شیمیایی و بازیافت
 دفع اصولی

در خصوص اغلب پسماندهای دورریز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی، دفع اصولی راهکار نهایی انتخابی می‌باشد. روش‌های مختلفی برای دفع اصولی پسماندها وجود دارند که با توجه به مخاطرات زیست‌محیطی و سهولت اجرایی عبارتند:
 تزریق به اعماق زمین
 تصفیه بیولوژیک
 تصفیه حرارتی
 تثبیت‌سازی

لازم به اشاره است که:
 تزریق به اعماق زمین فرایندی هزینه‌بر می‌باشد و تنها برای مکان‌هایی مناسب است که امکان هیچگونه انتشار آلایندگی به محیط اطراف و مخصوصا منابع آبی زیرزمینی وجود نداشته باشد.
 تصفیه بیولوژیک به ماهیت پسماند بستگی دارد و شدت سمیت و تنوع ترکیبات آلاینده باید بنحوی باشد که امکان تصفیه بیولوژیک را فراهم نماید.
 تثبیت‌سازی، تبدیل حالت مایع به جامد به نحوی است که امکان انتشار هیچ‌گونه آلودگی نداشته باشد.

اغلب تثبیت‌سازی، فرایند انتخابی برای پردازش پسماندهای ویژه و خطرناک است. البته برای تثبیت سازی، استفاده توامان از روش‌های مکانیکی، حرارتی و سوزاندن ضرورت دارد و پسماند نهایی دورریز، خاکستر بی‌ضرر می‌باشد بنحوی دفن می‌شود امکان هیچگونه انتشار آلایندگی نداشته و هیچ زیانی به محیط زیست، انسان و دیگر موجودات زمین نرساند.
برای دریافت کاتالوگ معرفی شرکت  اینجا کنید.

این صفحه شامل زیرصفحه‌های زیر است.