پیام مدیرعامل

گوش دادن موثر و پاسخگویی
seyed saeed mousavi
اعتقاد دارم گوش دادن و پاسخگویی متواضعانه، خیرخواهانه و مستقل از تن جنس، نژاد، آیین و طبقه اجتماعی افراد و موقعیت حقوقی مدیران شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها از مصادیق بارز ادب، احترام و محب نسبت به دیگران است؛
لذا گوش دادن موثر به خواسته‌های مشتریان تلاش مسئولانه در ارائه پاسخ بسزا و شایسته به سوالات و خواسته‌های آنها و همچنین پذیرش انتقادهای احتمالی آنان را از جمله مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای خود می‌دانم.

سید سعید موسوی
مدیرعامل